Tel: 02-938-7113 Mobile: 081-286-9344
Email: More details

Useful Links

บทความประเทศจีน (wikipedia)

บทความภาษาจีน (wikipedia)

ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อศิลปวัฒนธรรม

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

รวมข่าวเกี่ยวกับประเทศจีน (norsorpor.com)

กระทรวงการต่างประเทศ

สมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้

ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน

หอการค้าไทย-จีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

สภาธุรกิจไทย-จีน

posted under | No Comments »