Tel: 02-938-7113 Mobile: 081-286-9344
Email: More details

แปลภาษาจีนโดยผู้เชี่ยวชาญ

โมเดิร์น พับลิซิ่ง เป็นศูนย์แปลภาษาจีนและล่ามภาษาจีนระดับชั้นนำ เราให้บริการแปลภาษาจีนและล่ามภาษาจีนโดยเน้นด้านคุณภาพและราคาที่คุ้มค่า สมเหตุสมผล  ด้วยเหตุนี้เราจึงเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจาก หน่วยงาน องค์กร หรือ บริษัทระดับแนวหน้าชั้นนำ อาทิ  Ogilvy Action, Siam Daikin Sales co., Ltd , โรงแรมในเครือ Banyan Tree, โรงแรม Chaophyapark Hotel Bangkok ,โรงแรม Shangri-La, โรงแรมในเครือ  Amari Group  เป็นต้น

แปลภาษาจีน

1. คุณภาพ

        I.    คุณภาพในทีมงานแปลภาษาจีนระดับมืออาชีพ

เราเลือกทีมงานที่มีความรู้และชำนาญในด้านภาษการแปลภาษาจีน รู้ลึกรู้จริงด้านไวยากรณ์ มีประสบการณ์คร่ำหวอดในวงการแปลเป็นเวลาสิบปี  มุ่งมั่น รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา นอกจากนี้แล้วเรายังเจาะจงเฉพาะทีมงานนักแปลที่มีความรู้และมีประสบการณ์โดยตรงจากสายงานด้านเทคนิคและวิชาการ เพื่อให้บริการแปลเอกสารด้านวิชาการและเทคนิค โดยได้คัดแยกนักแปลภาษาจีนตามสายงานต่างๆ อาทิ การเงิน วิทยานิพนธ์ วิชาการ  การแพทย์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ กฏหมาย วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ที่สำคัญเราได้จัดเตรียมทีมผู้ประสานงานที่มีประสบการณ์สูงเพื่อประสานงานและรับผิดชอบงานโดยตรงจากลูกค้า และทำหน้าที่พิจารณาถึงคุณสมบัติและความชำนาญด้านการแปลภาษาจีนของนักแปลแต่ละท่าน ก่อนจะทำการมอบหมายงานให้ทีมงานได้รับผิดชอบแปลเอกสารของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้งานแปลภาษาจีนออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

      II.   คุณภาพในเนื้อหางานแปลภาษาจีน

ด้านสำนวนการเขียน –เราใช้นักแปลที่มีคุณสมบัติการเป็นนักเขียน หรือ นักวิชาการที่ดี   จึงทำให้สามารถเรียบเรียง            เนื้อหา    ให้เข้าใจง่าย กระชับ รู้จักเล่นคำ ทำให้สำนวนภาษาเป็นธรรมชาติ เมื่ออ่านแล้วให้ความรู้สึกที่รื่นไหล ไม่     สะดุด ไม่วกไปวนมา หรือสร้างความสับสนในเนื้อหา

ด้านเนื้อหา –งานแปลภาษาจีนที่มีคุณภาพต้องสามารถสื่อสารและถ่ายทอดความหมายที่ไม่ผิดจากต้นฉบับ มี    การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  เชี่ยวชาญการใช้คำศัพท์ทางวิชาการและเทคนิค คำศัพท์ที่มีความซับซ้อน                หรือคำศัพท์ในระดับสูง  ดังนั้นงานแปลภาษาจีนของเราทุกชิ้นจึงมีเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามต้นฉบับ และไม่มีการ     แก้ไขซ้ำซ้อน

 

     III.   จัดทำกราฟฟิก การวางเลย์เอาท์ ได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับ

สำหรับงานแปลบางประเภทที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดเรียงรูปหน้าให้เหมือนกับงานต้นต้นฉบับ ที่ผ่านมาหลายๆท่านอาจมีความกังวลใจหรือเคยเจอกับปัญหาเหล่านี้กับศูนย์แปลภาษาจีนหลายๆแห่ง ที่นี่เราได้จัดเตรียมทีมงานอาร์ตเวิร์คคอยให้บริการจัดเรียงรูปหน้าของงานแปลให้เหมือนกับต้นฉบับของลูกค้า และสามารถการันตีได้ว่าทุกชิ้นงานของลูกค้าได้รับการใส่ใจอย่างละเอียดและมีความประณีตสูง

 

      IV.   คุณภาพการตรวจงานแปล

ก่อนงานแปลภาษาจีนจะส่งถึงมือลูกค้า เราได้มีการตรวจทานงานแปลภาษาจีนอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้ง โดยมีการตรวจเช็คงานและเปรียบเทียบงานแปลภาษาจีนกับภาษาต้นฉบับแบบทีละหน้า ผ่านทีมงานนักแปลภาษาจีนผู้ชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อตรวจเช็คการใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์ สำนวนการเขียน ความถูกต้องของเอกสาร และทำการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม ถูกต้อง

 

      V.   คุณภาพด้านเวลา

เราเป็นผู้ให้บริการที่รักษาเวลาและผลประโยชน์ให้กับลูกค้าเสมอ งานแปลภาษาจีนทุกชิ้นที่เราได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแปล เราสามารถส่งงานถึงมือลูกค้าตามกำหนด หรือก่อนกำหนดเท่านั้น ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานเร่งด่วนหรือยากซักแค่ไหน งานแปลภาษาจีนทุกชิ้นจะผ่านขั้นตอนการตรวจทานอย่างละเอียด การจัดหน้าเอกสารที่ประณีตตรงตามต้นฉบับ มีการรับรองเอกสาร และ การจัดเตรียมข้อมูลเป็นไฟล์ต่างๆตามไฟล์ต้นฉบับ อาทิ ไฟล์ Power Point, AI, Excel, Word

 

      VI.   คุณภาพด้านการจัดส่งเอกสาร

บริการรับและส่งงานแปลภาษาจีนแบบรวดเร็วทันใจผ่านทางอีเมล์ บริการอีเอ็มเอส หรือข้อความผ่านมือถือ

 

     VII.   คุณภาพการให้บริการและจรรยาบรรณ

เราให้เกียรติแก่ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการกับโมเดิร์นด้วยความเสมอภาคและด้วยความเคารพ ไม่เลือกความแตกต่างของลูกค้า

 

นอกจากนี้ โมเดิร์น พับลิซิ่ง ยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และจริงใจที่มีให้ต่อลูกค้าตลอดมา เรารักษาความลับของลูกค้าทุกท่าน ด้วยเกียรติและจรรยาบรรณของเรา ฉนั้นเอกสารสำคัญและเป็นความลับทุกชิ้นของลูกค้าจะไม่มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่สู่สาธารณชน หรือแม้กระทั่งบริษัทคู่แข่งเองก็ตาม เราจะส่งมอบเอกสารต้นฉบับคืนสู่มือลูกค้าหลังจากที่เราได้ทำการส่งมอบงานแปลภาษาจีนให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

2. ราคา                        

หากได้ลองเปรียบเทียบในด้านคุณภาพและราคาค่าบริการแปลภาษาจีนของโมเดิร์น พับลิซิ่ง ลูกค้าส่วนใหญ่พอใจในงานแปลภาษาจีนที่มีคุณภาพสูงและมีค่าบริการที่ถูก นี้คือเหตุผลที่เรายินดีและเต็มใจให้บริการลูกค้าทุกท่าน

  • ราคาคุ้มค่าบริการ แม้จะเป็นงานแปลภาษาจีนที่เร่งด่วน แต่เราคิดค่าบริการแบบเป็นกันเอง โดยเราใส่ใจถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นงานแปลภาษาจีนของเราจึงเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแต่ราคาต่ำกว่ามาตรฐาน
  • ราคาที่ประหยัดค่าใช้จ่ายลูกค้า เหมาะสำหรับงานแปลภาษาจีนที่ลูกค้ามีเอกสารจำนวนมาก เรายินดีเสนอค่าบริการแบบเหมา ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนและค่าใช่จ่ายให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก
  • เสนอราคาที่เป็นธรรม เราใช้หลักเกณฑ์การประเมินราคาที่เหมาะสมและตามจริงเท่านั้น โดยพิจารณาจาก ความยากง่าย ปริมาณเนื้อหาในต้นฉบับของลูกค้า หากเนื้อหาแต่ละหน้ามีมากน้อยไม่เท่ากัน ราคาก็จะแตกต่างเช่นเดียวกัน

 

 ลูกค้าบางส่วนของเรา

กรุณาทำความรู้จักกับเราเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของเรา

 

posted under | No Comments »